Sijainti: Pääsivu Ajankohtaista Uutiset-kansio kutsu-kansalaisyhteiskunnan-tutkimuksen-seuran-samfundet-for-forskning-om-civilsamhallet-perustavaan-kokoukseen
Sisältö
 

Kokous pidetään Jyväskylän yliopistossa keskiviikkona 7.10.2009 klo 12.00 alkaen (Lyhty, P-rakennus, Seminaarinmäki)

Kutsu Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seuran (samfundet för forskning om civilsamhället) perustavaan kokoukseen

 

Kokous pidetään Jyväskylän yliopistossa keskiviikkona 7.10.2009 klo 12.00 alkaen (Lyhty, P-rakennus, Seminaarinmäki)

 

Helmikuussa 2009 järjestettiin ensimmäiset Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen ja kehittämisen päivät Jyväskylässä. Erinomaisesti onnistuneiden päivien osanottajien piirissä voimistui käsitys kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen kaksikielisen seuran perustamisen tarpeellisuudesta. Kesällä 2009 pidetyssä ammattikorkeakoulujen ja Jyväskylän yliopiston kansalaisyhteiskuntahankkeen edustajien kokouksessa esitettiin, että seuran perustamiskokous järjestään lokakuussa 2009. Perustamisprosessin virallinen puoli saataisiin siten toteutettua pääpiirteissään vuoden 2009 loppuun mennessä.

 

Laajemmassa tarkastelussa seuran perustamisen taustalla on kansalaisyhteiskunnan tärkeys ja lisääntyvä merkitys kansalaisten demokraattisen ja sosiaalisen toiminnan alueena. Tämä näkyy monin tavoin tutkimuksen, opetuksen ja kehittämistyön merkityksen korostumisena ja siitä avautuvina käytännön tarpeina. Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tutkimus on suhteellisen laajaa, mutta hajanaista ja muodollisesti heikosti verkostoitunutta. Kansainvälisesti alueen tutkimus on selvästi nousussa, mikä ilmenee myös tieteellisen organisoitumisen ja verkostoitumisen alueella. Esimerkiksi joitakin vuosia sitten osittain hiipunut pohjoismainen verkostoituminen on käynnistetty järjestäytyneesti uudelleen. Alan koulutusta on Suomessa useissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa eri tutkintotasoilla. Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksella on myös omat tutkijakoulunsa niin Suomessa kuin eurooppalaisella tasollakin.

 

Korkeakoululaitosten ulkopuolella alueen selvitys- ja kartoitustyötä tehdään monissa sektoritutkimuslaitoksissa ja alan suurissa keskusjärjestöissä. Myös kunnissa ja ministeriöissä on jonkin verran tutkimuksellista aktiviteettia.

 

Perustettavalle seuralle on selkeä tilaus ja sen koordinoivalle toiminnalle suuri tarve. Tarvitaan alueen tutkimuksen, opetuksen ja kehittämisen kokonaisedun ajajaa ja puolestapuhujaa. Tieteellisen seuran perustaminen mahdollistaa, paitsi tutkimusalueen vakiinnuttamisen tieteen kentillä, myös resurssien kokoamisen muun muassa Tieteellisten seurojen valtuuskunnalta ja muista lähteistä. Erityisen tärkeää on alueen kehittämisen säännöllistäminen ja jatkuvuuden turvaaminen. Avainasemassa tässä tehtävässä on riittävien resurssien kokoaminen niin päivien järjestämisen, julkaisutoiminnan kehittämisen kuin ko. toimintojen tunnetuksi tekemisenkin turvaamiseksi. Yhdistysmuotoinen organisoituminen tarjoaa tehtävään tehokkaimman ja demokraattisimman välineen.

 

KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

 

1. Kokouksen avaus – Martti Siisiäinen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Keskustelu seuran toiminnan suuntaviivoista

- päätoiminta-alueet

- lehti ja julkaisutoiminta

- tutkimus- ja kehittämispäivät

- seuran toiminnan organisointi

 4. Sääntöjen hyväksyminen

5. Puheenjohtajan ja hallituksen valinta

6. Vuosikokouksen järjestäminen

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen 

 

TERVETULOA!

 

Martti Siisiäinen

Kansalaistoiminnan ja kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen professori

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Jyväskylän yliopisto

 

Ilmoittautumiset seuran perustavaan kokoukseen Tiina-Riitta Lapille (tiina-riitta.lappi (a) jyu.fi) 2.10.2009 mennessä

  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535