Sijainti: Pääsivu Ajankohtaista Uutiset-kansio Kirjoittajatyöpaja kansalaisyhteiskunnan ja maaseudun asiantuntijoille
Sisältö
 

Kirjoittajatyöpaja kansalaisyhteiskunnan ja maaseudun asiantuntijoille

Kutsu kirjoittajatyöpajaan kansalaisyhteiskunnan ja maaseudun asiantuntijoille Jyväskylässä 2.-3.2.2012

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET JULKAISUKSI

Kirjoittajatyöpaja Jyväskylässä 2.-3.2.2012

Maaseudun uusi aika ja Kansalaisyhteiskunta -lehdet järjestävät yhdessä kirjoitustyöpajan kansalaisyhteiskunnan ja maaseudun asiantuntijoille. Kaksipäiväinen työpaja antaa valmiuksia tutkimus- ja kehittämisprojektien tulosten julkaisemiseen erityyppisillä julkaisufoorumeilla ja kehittää osallistujien kirjallista ja tieteellistä esitystapaa. Työpajaan on tervetulleita niin tutkijat, kehittäjät kuin opiskelijat. Ohjelmasta vastaavat lehtien toimitukset yhdessä tieteellisen kirjoittamisen asiantuntijoiden kanssa.

Työpajan ensimmäisenä päivänä tutustutaan erilaisten julkaisutyyppien (tieteellinen artikkeli, katsaus, puheenvuoro, kirja-arvio) keskeisiin piirteisiin, rakenteeseen ja tyyleihin aineistoesimerkkien avulla. Lisäksi käydään läpi julkaisemisprosessin vaiheet kirjoittajan ja lehden toimituksen näkökulmasta. Toisena päivänä analysoidaan erilaisia tekstijulkaisuja ja raportoinnin esitystapoja pienryhmissä. Omia tekstejä ideoidaan ja kehitellään eteenpäin teemaryhmissä.

Myöhemmin keväällä 2012 järjestetään yhden päivän työpaja artikkelien jatkotyöstämistä varten. Ajankohdasta sovitaan työpajassa osallistujien kesken.

Työskentely:

  • asiantuntijaluennot
  • luentokeskustelut
  • ryhmätyöskentely
  • henkilökohtaista palautetta teksteistä

 

Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmoittaudutaan lähettämällä ideapaperi julkaistavaksi tarkoitetusta tekstistä. Ideapaperissa tulee hahmotella otsikko, kirjoituksen tavoite ja keskeiset teemat (pituudeltaan noin A4). Lisäksi voi liittää mukaan kysymyksiä, joita toivoo työpajassa käsiteltävän.

Ilmoittautuminen alkaa 1.12.2011 ja päättyy 15.1.2012. Ilmoittautumiset lähetetään s-postilla katriina.soini@yfi.jyu.fi ja susanna.hyvari@diak.fi

Kurssille hyväksytyille lähetetään työpajan tarkennettu ohjelma. Työpajaan otetaan enintään 20 osallistujaa.

Lisätietoja:
Katriina Soini (katriina.soini@jyu.fi), 040 7251 891, Maaseudun uusi aika -lehti
Susanna Hyväri, susanna.hyvari@diak.fi, 0400 97 99 28, Kansalaisyhteiskunta-lehti

  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535