Sijainti: Pääsivu Ajankohtaista Uutiset-kansio Hae Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelmaan
Sisältö
 

Hae Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelmaan

KANSALAISYHTEISKUNNAN ASIANTUNTIJAKSI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSTA


HAKUAIKA MAISTERIOHJELMAAN PÄÄTTYY  1.4 2014 klo 16.15

Yhteiskuntatieteellisesti painottunut kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma antaa tieteelliset perustiedot kansalaisyhteiskunnasta, sen moninaisista organisaatioista ja kansalaistoiminnan käytännöistä. Kansalaisyhteiskunnan merkityksen arvioidaan vahvistuvan tulevaisuudessa. Jyväskylän yliopiston kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma on ainoa alallaan Suomessa ja vakiinnuttanut asemansa laitoksella. 

Maisteriohjelmaan (YTM-tutkinnon pääaineet: filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka, LiTM-tutkinto pääaineena liikunnan yhteiskuntatieteet, KM-tutkinto pääaineena kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede sekä FM-tutkinto pääaineena etnologia tai historia) valitaan yhteensä enintään 25 opiskelijaa valtakunnallisella erillishaulla. Opiskelijavalinta tehdään ensisijaisesti hakijan aiemman opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen soveltuvuuden sekä opiskelijan motivaatiokirjeen perusteella.

Sosiaalityöstä pääaineenaan valmistunut opiskelija saa lainmukaisen sosiaalityöntekijän pätevyyden ja voi samalla erikoistua kolmannen sektorin tehtäviin.

Maisteriohjelma profiloituu joustavilla opiskelumuodoilla sekä rohkaisee opiskelijoita omaehtoiseen ja aktiiviseen pohdintaan. Luentojen, seminaarien ja kirjatenttien lisäksi opintoja voi suorittaa esimerkiksi blogi-esseillä, verkkokursseilla, opintopiireillä ja wiki-menetelmillä. Valmistuneet maisterit sijoittuvat tehtäviin, joissa edellytetään kansalaisyhteiskunnan hyvää tuntemusta. Tällaisia tehtäviä on kansalaisjärjestöjen lisäksi koulutuksen ja tutkimuksen, hallinnon ja median toiminta-alueilla. Mahdollinen ammattinimike voi olla esimerkiksi suunnittelija, projektiosaaja, tutkija tai järjestösihteeri.

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmaan voivat hakea alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan oppimäärän yhteiskuntatieteistä, kasvatustieteestä, humanistisista tieteistä (pääaine etnologia tai historia) tai liikuntasosiologiasta suorittaneet. Myös muu alempi soveltuva tutkinto on mahdollinen, mutta tällöin opiskelijalta edellytetään täydentäviä opintoja jossakin maisteriohjelman pääaineessa.


HAKUAIKA PÄÄTTYY 1.4.2014 klo 16.15

Lisätietoja ja hakuohjeet:
www.jyu.fi/ytk/kans

  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535