Sijainti: Pääsivu Ajankohtaista Uutiset-kansio Työryhmäkutsu: Kansalaisyhteisyhteiskunnan t&k-päivät 2013
Sisältö
 

Työryhmäkutsu: Kansalaisyhteisyhteiskunnan t&k-päivät 2013

Kutsu työryhmäehdotuksille

Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 2013:
Kansalaisvaikuttamisen nykytila ja tulevaisuus

Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura järjestää yhdessä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa valtakunnalliset Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Mikkelissä 14.-15.2.2013.

Nyt otetaan vastaan ehdotuksia tutkimus- ja kehittämispäivien työryhmien teemoiksi.

Tutkimus- ja kehittämispäivien teemana on Kansalaisvaikuttamisen nykytila ja tulevaisuus. Kansalaisvaikuttamista tarkastellaan sekä kriittisen analyyttisesti että uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia luotaavasti. Mikä on kansalaisyhteiskunnan asema ja merkitys nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia edellytyksiä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiselle on?

Esitelmissä, puheenvuoroissa ja työryhmäkeskusteluissa ajankohtaisia yhteiskunnallisia muutoksia pohditaan muun muassa seuraavista teemoista käsin:

  • tulevaisuuden kansalaisvaikuttamisen käytännöt
  • muuttuva kuntarakenne ja kansalaisvaikuttaminen
  • paikallisten ja alueellisten identiteettien muutos
  • lapset ja nuoret kansalaisvaikuttajina
  • monikulttuurinen kansalaisyhteiskunta
  • kansalaisyhteiskunta ja medialisoituminen
  • valtion, markkinoiden ja kansalaistoiminnan suhteet
  • kansalaistoiminnan alueellinen erilaistuminen
  • asiantuntijat kansalaisvaikuttajina

Jos haluat koordinoida työryhmää T&K-päivillä, ota yhteyttä Veli-Matti Salmiseen (veli-matti.salminen@jyu.fi) 25.5.2012 mennessä.

Kuvaa työryhmän aiottua teemaa ja työskentelytapaa lyhyesti ja jos mahdollista, kerro myös, painottuisiko työryhmä tutkimukseen, projektitoiminnan esittelyihin vai molempiin.

Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seuran sivuille

  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535