Sijainti: Pääsivu Ajankohtaista Arvostelut ja uutuudet Arvostelut

Arvostelut

Arvostelut esitetään aikajärjestyksessä arvostelun julkaisuajan - ei teoksen - mukaan.
 

Päivi Uljas: Taistelu sosiaaliturvasta. Ammattiyhdistysväen toiminta sosiaaliturvan puolesta 1957-1963. Like Kustannus Oy, Helsinki 2005. (Katja Häkkilä)

 

Daniel Chirot & Clark McCauley: Miksei tapeta niitä kaikkia? Poliittisen joukkomurhan logiikka ja ehkäisy. Helsinki: Like, 2008. Suomentanut Petri Stenman. (Esa Konttinen)

 

Pierre Rosanvallon: Vastademokratia. Politiikka epäluulon aikakaudella. Vastapaino, Tampere 2008 (Riikka Viander)

 

Björn Wallén: Kyllä kansalaisuudelle. Aloitteitta ja esimerkkejä Pohjolasta. Kansanvalistusseura, Vantaa 2005 (Saila Tykkyläinen)

 

Cliff Zukin, Scott Keeter, Molly Andolina, Krista Jenkins, and Michael X. Delli Caprini: A New Engagement? Political Participation, Civic Life, and the Changing American Citizen Oxford: Oxford University Press, 2006. 253 s. (Esa Konttinen)

 

Tiina Huotari, Miikka Pyykkönen ja Pekka Pättiniemi: Sosiaalisen ja taloudellisen välimaastossa. Tutkimusnäkökulmia suomalaiseen sosiaaliseen yritykseen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2008. 72 s. (Esa Konttinen)

 

Piia Stenfors: Suomalainen kotiseutuliike 1894–1944. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1135. SKS. Hämeenlinna 2007. 494 s. (Eeva Koivula)

  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535