Sijainti: Pääsivu Tutkimus Uusia menetelmiä Internet-verkostoanalyysisovellukset

Internet-verkostoanalyysisovellukset

Perinteisesti verkostoanalyysin menetelmätyöpakki on vaatinut korkeaa menetelmä- ja laskentaosaamista sekä tutkimus on ollut erittäin työintensiivistä. Internetissä on kuitenkin nykyään tarjolla uudentyyppisiä verkostoanalyysisovelluksia, jotka ovat hyvin helppokäyttöisiä ja ne hyödyntävät erilaisia internet-aineistoja.


http://www.issuecrawler.net/
http://www.touchgraph.com/

Verkostoanalyysilla tarkoitetaan erilaisten toimijaverkostojen osallistujen keskinäisten suhteiden mallintamista ja tulkintaa joko erityisillä suhdeluvuilla tai nk. graafianalyysia käyttäen, jolloin verkoston suhteista piirretään visuaalinen esitys.

Runsaasti käyttökohteita ja -tarkoituksia

Internetissä on kuitenkin nykyään tarjolla uudentyyppisiä verkostoanalyysisovelluksia, jotka ovat hyvin helppokäyttöisiä ja ne hyödyntävät erilaisia internet-aineistoja. Esimerkiksi Touchgraph.com etsii sisällöllisesti samanlaisia www-palveluita kuin tarkasteltava www-palvelu. Touchgraph hyödyntää Googlen related-määrettä. IssueCrawler.netillä voidaan luoda graafi siitä, miten eri www-palvelut linkittävät toisiinsa.

Internetin verkostoanalyysisovelluksia voidaan käyttää esimerkiksi poliitikkojen, hallinnon, liikkeiden ja järjestöjen välisten kytkentöjen ja riippuvuksien sekä nousevien trendien havainnointiin.

Uudenlaista, graafista verkostoanalyysia

Internet-pohjaisia verkostoanalyysisovelluksia käytetään tällä hetkellä pitkälti antamaan yleis- ja kokonaiskuva laajasta toimijakentästä, kuten esimerkiksi jonkin kansalaisjärjestö- tai liikekentän toimijoiden suhteiden hahmottamiseen. Graafista voidaan nopeasti hahmottaa esimerkiksi erilaisia klikkejä,  osakokonaisuuksia ja saarekkeita. Esimerkiksi IssueCrawler tuottaa graafin lisäksi myös standardoitua verkostoanalyysitallennetta, jota voidaan jatkojalostaa ja käsitellä myös numeerisesti esimerkiksi perinteisen verkostoanalyysin klassikkosovelluksella UCINETilla.

Touchgraphia kokeilemalla alkuun

Internet-verkostoanalyysin mahdollisuuksia voi kokeilla aluksi vaikka erittäin nopeasti opittavalla Touchgraph-sovelluksella. Oheisen linkin avaaman näkymän keskiosaan kirjoitetaan syötelaatikkoon tarkasteltavan www-palvelun osoite ja klikataan Graph it!-painiketta.

Sovellus luo tämän jälkeen graafin joka näyttää mitkä muut www-palvelut ovat sisällöllisesti samantyyppisiä kuin tarkasteltava www-palvelu. Huomaa, että näytettävillä www-palveluilla ei ole välttämättä mitään www-linkkejä tai muutakaan yhteistyötä keskenään, vaan niissä voi olla vain sisällöllisiä samankaltaisuuksia.

Mitä suositumpi www-palvelu on, sitä enemmän TouchGraph osaa näyttää samankaltaisia palveluita. Sovellus tarvitsee ajantasaisen Java-tuen www-selaimeen. Kun päänäkymä on latautunut, niin se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet jatkotarkasteluun.

  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535