Sijainti: Pääsivu Tutkimus Uusia menetelmiä Esittely: Uusia työkaluja ja menetelmiä

Esittely: Uusia työkaluja ja menetelmiä

Liikkeet-IssueCrawler by Kari A. Hintikka 2006

 

Informaatioyhteiskunta muuttaa arkea monin tavoin, myös kansalaisyhteiskunnan käytäntöjä esimerkiksi organisoitumisen ja mobilisoinnin, verkottumisen ja alueellisten rajojen ylittymisen tai hallinnon kuulemisementtelyjen suhteen.

 

Myös kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen tutkimustavat, työkalut ja menetelmät ovat murroksessa. Kun ihmiset omaksuvat tietoverkot osaksi arkea, niin sen seurausten arvioinnissa on niin ikään kehitettävä uusia menetelmiä. Toisaalta tietoverkot mahdollistavat monin tavoin olemassaolevien käytäntöjen ja menetelmien vahvistamisen, tehostamisen ja rikastamisen, kuten vaikkapa alueellisessa kansalaisten ja hallinnon välisessä dialogissa.

Osio esittelee joitain maailmalla yleisessä käytössä olevia menetelmiä, joita ei ole vielä juurikaan käytetty kotimaisessa tutkimuksessa. Niinikään esitellään suomalaisia innovatiivisia tutkimuskokeiluja, jotka tuottavat uudentyyppistä informaatiota tai mahdollistavat aiempaa monipuolisempaa vuorovaikutusta tutkijan ja kohteen välillä.

Työkalujen ja menetelmien esittelyn yhteydessä tutkijat myös kertovat, millaisia yleisiä havaintoja menetelmien käytön tiimoilta noussut sekä millaisia haasteita ja ratkaisuja on ilmaantunut.

Tyyppiesimerkki tyystin uusista toimintatavoista on kollektiivisesti tuotettu informaatio wiki-tekniikalla. Esimerkkinä kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelman opintojakso KANS111: Globalisoituva kansalaisyhteiskunta, jonka opiskelijat suorittivat prosessikirjoittamisella tuottaen lähes 30-sivuisen tekstikokonaisuuden.

Kuva: Kari A. Hintikka ja issueCrawler 2006.

  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535