Sijainti: Pääsivu Tutkimus Uusia menetelmiä PehmoGIS

PehmoGIS

 http://opus.tkk.fi/

PehmoGIS on menetelmä, jolla kerätään ympäristön käyttäjien, kuten asukkaiden,  tuottamaa osallistuvaa ja yleensä kokemuksellista paikkatietoa kartalle internetissä ja tieto on siirrettävissä esimerkiksi hallinnon järjestelmiin. Menetelmää hyödynnetään sekä ympäristön tutkimuksessa että suunnittelussa, esiselvityksissä ja osallistuvassa kansalaissuunnittelussa.

PehmoGISiä on käytetty muun muassa Espoon keskuksen, Nupurin, Kuuma-kuntien sekä Kangasalan keskusten kehittämisessä.

Havaintoja hallinnosta

Heli Rantanen (TKK) kertoo, että esimerkiksi kansalaisten ja hallinnon välinen dialogi voi parantua, jos se toteutetaan välittävän ja menetelmää esittelevän www-palvelun kautta eikä esimerkiksi kaupungin tai kunnan www-palvelimella. Oma tutkimuspalvelin voi olla esimerkiksi joustavampi tapa kommentoida, mikä aktivoi viranomaisia osallistumaan.

Niinikään PehmoGIS on tuonut esiin, että kansalaisten osallistaminen pitäisi olla tarvelähtöistä ja vastuutettua hallinnossa ja osallistujien pitäisi jollain tavalla saada helposti ja konkreettisesti tietää toimiensa vaikutukset.

Www-foorumit käyttöön sähköpostin sijaan

Kansalaisten ja hallinnon välinen keskustelu tapahtuu edelleen pitkälti kahdenkeskisenä sähköpostina. Tämä on aikaavievää eikä keskustelun tuloksia voida hyödyntää laajalti.

Ratkaisuina olisi sähköpostikeskustelujen avaaminen moderoidusti www-keskustelufoorumeille sekä kannustaminen avoimeen www-keskusteluun. Suomessa on opittu esimerkiksi kymmenessä vuodessa kirjoittamaan päivälehtien mielipidepalstoille pääsääntöisesti omalla nimellä aiemman nimimerkki-kirjoittelun sijaan.
  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535