Sijainti: Pääsivu Tutkimus Aineistot Esitysaineistoja

Esitysaineistoja

Tässä julkaistaan erilaisia kansalaisyhteiskunnan opetusaineistoja.
Esitysaineistoja
Sivulla julkaistaan kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen opetusaineistoja. In this page is published presentations of civil society.
A comparative perspective.ppt
Esa Konttinen 28.10.2008: The World of Civil Societies
Definition.doc
Esa Konttinen 28.10.2008: The World of Civil Societies
Meri Kulmala 12.11.2008: The World of Civil Societies
Outi Hakkarainen 5.11.2008: The World of Civil Societies
Pekka Korhonen Japan
Lauri Siitonen 3.12.2008 NGO's in Development
The World of Civil Societies course
Course of The World of Civil Societies
CS in Africa-Bidemi-Coker.pdf
CS in Africa-Bidemi-Coker 19.11.2008
Jouhki - The Role of the Citizen in the Korean
Paltemaa-CHINA-WORLDS-LARGEST-CIVIL-SOCIETY
Presentation of Lauri Paltemaa, 10.12.2008, Powerpoint
Valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämisseminaari 5.-6.2.2009
Ensimmäinen valtakunnallinen kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämisseminaari 5.-6.2.2009 Jyväskylässä.
Möttönen_Sakari-Kansalaisyhteiskunnan-kaytannot.ppt
Anne Astikainen 5.-6.2.2009
Anne Astikainen, Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto STKL - Keski-Suomen Järjestöareena maakunnan järjestöjen yhteisenä äänenä ja voimien kokoajana
Ville Elonheimo 5.-6.2.2009
Ville Elonheimo, Joensuun yliopisto (P-K Sosiaaliturvayhdistys ry) Järjestöasiain organisointi; käytäntö näyttää teorialta!
Marion Fields 5.-6.2.2009
Marion Fields, OK-opintokeskus - Järjestökoulutuksen benchmarking ja yhteistyön rakentaminen
Harjoittelua, työssäoppimista ja työoppimista 5.-6.2.2009
Harjoittelua, työssäoppimista ja työoppimista: Vapaamuotoinen kooste oppilaitosten erityispiirteistä
Satu Koskenkorva 5.-6.2.2009
Satu Koskenkorva, Terveyden edistämisen keskus Tekry: Järjestöjen yhteistyö voimavarana terveyden edistämiselle – kokemuksia työkokouksista syksyllä 2008
Mervi Leivo 5.-6.2.2009
Mervi Leivo, Muistiliitto: Muistiluotsit verkkoja kutomassa
Heli Kurkko 5.-6.2.2009
Heli Kurkko, HUMAK: Koulutuksen näkökulma
Elina Pajula 5.-6.2.2009
Elina Pajula, Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto STKL: Uusia tuulia järjestöjen yhteistyöhön: Hyvinvointialan järjestöstrategia ja maakuntaliiton asettama Järjestöasiain neuvottelukunta Pohjois-Karjalassa
Internet kansalaistoiminnan väylänä - JY: Kari A. Hintikka 9.3.2010
Esityksen sisältö: 1) yhteenveto kansalaisyhteiskunnan kehittymisestä Suomessa 2) katsaus verkkoaktiivisuuden historiaan 3) tapausesimerkkejä internetin käytöstä Suomessa ja hieman muuallakin 4) verkostoanalyysi kansalaisliikkeiden ja -järjestöjen www-palveluista
JY-Sosiaalinen-media-2008-loppuraportti.pdf
Jokainen on kansalainen -artikkelikokoelma
Jokainen on kansalainen -artikkelikokoelma on tehty tilaustyönä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan osallisuusjaoston Kansalaisyhteiskunnan monimuotoisuus, arjen taidot ja osallisuus – työryhmän käyttöön taustakartoitukseksi työryhmän työskentelyn tueksi. Tekijöinä ovat toimineet Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelman opiskelijat Mona Särkelä, Riikka Viander, Katja Häkkilä ja Jarkko Blomqvist. Kirjan artikkeleissa tuodaan esiin kokonaiskuva huono-osaisten vähemmistöryhmien osallisuudesta, osallistumisesta ja aktiivisesta kansalaisuudesta olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden perusteella sekä pohditaan kehityskohteita ja uusia lähestymistapoja. Tarkasteltavina ryhminä ovat asunnottomat, toimeentulotuen saajat, vangit, päihteidenkäyttäjät, pitkäaikaistyöttömät, koulupudokkaat, vammaiset, pitkäaikaissairaat ja mielenterveyskuntoutujat. Lisäksi Blomqvistin artikkeli valottaa lyhyesti huono-osaisuuden tematiikkaa tieto- ja viestintätekniikan kontekstissa. Artikkelien aihepiireihin liittyen on kirjoittajilla tekeillä myös pro-gradu töitä.
loppuraportti-JY-2008
  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535