Sijainti: Pääsivu Tutkimus Aineistot Esitysaineistoja Jokainen on kansalainen -artikkelikokoelma

Jokainen on kansalainen -artikkelikokoelma

Jokainen on kansalainen -artikkelikokoelma on tehty tilaustyönä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan osallisuusjaoston Kansalaisyhteiskunnan monimuotoisuus, arjen taidot ja osallisuus – työryhmän käyttöön taustakartoitukseksi työryhmän työskentelyn tueksi. Tekijöinä ovat toimineet Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelman opiskelijat Mona Särkelä, Riikka Viander, Katja Häkkilä ja Jarkko Blomqvist. Kirjan artikkeleissa tuodaan esiin kokonaiskuva huono-osaisten vähemmistöryhmien osallisuudesta, osallistumisesta ja aktiivisesta kansalaisuudesta olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden perusteella sekä pohditaan kehityskohteita ja uusia lähestymistapoja. Tarkasteltavina ryhminä ovat asunnottomat, toimeentulotuen saajat, vangit, päihteidenkäyttäjät, pitkäaikaistyöttömät, koulupudokkaat, vammaiset, pitkäaikaissairaat ja mielenterveyskuntoutujat. Lisäksi Blomqvistin artikkeli valottaa lyhyesti huono-osaisuuden tematiikkaa tieto- ja viestintätekniikan kontekstissa. Artikkelien aihepiireihin liittyen on kirjoittajilla tekeillä myös pro-gradu töitä.

JokainenOnKansalainen2009.pdf — PDF document, 619 kB (634643 bytes)

  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535