Sijainti: Pääsivu Tutkimus Aineistot Maisteriohjelman gradut

Maisteriohjelman gradut

Osio listaa maisteriohjelmassa tehtyjä pro gradu -tutkielmia.
Blomqvist, Jarkko (2010)
Paremman ihmisen puolesta: Transhumanismi biologisen kansalaisuuden ilmentymänä
Fågel, Riina (2013)
"Isyys on kuin hento verso..." : Isätoiminta suomalaisissa järjestöissä ja isyyden muuttuminen järjestötyöntekijöiden kokemuksissa
Hautalainen, Merja (2010)
Sosiaalinen verkosto iäkkäiden muutossa Kouvolaan
Hinkka, Ida (2015)
Kansalaisuuskäsitykset maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa
Humisto, Taija (2011)
Foucaultlainen näkökulma kansalaisyhteiskuntaan: Mihin sitä voi käyttää ja kannattaako se?
Huuhka, Teija (2011)
Kolmannen sektorin työvalmentajat
Juntti, Hanna-Leena (2011)
Kamppailu Leader-metodista : Kokemuksia toimintaryhmätyöstä ohjelmakaudella 2007–2013
Keinänen, Taina (2008)
Ranskan republikanistisen kansalaisuuden murrokset 1980- ja 2000-luvuilla
Kemppainen, Ilkka (2012)
Kansalaisjärjestöjen rooli Euroopan unionin siviilikriisinhallinnassa : Siviilikriisin hallinta osana Euroopan unionin yhteistö ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa realismin viitekehyksenä
Kirkonpelto, Heidi (2014)
Paras terapiamuoto: Vertais- ja ammatillisen tuen merkitys juomisen hallinnassa
Koivula, Eeva (2011)
Vapaapalokunta - kasvupaikka kansalaistoiminnalle 1838-1938
Konttori, Johanna (2012)
Vihreän fasismin vastustaja: Fadela Amaran tekstit hallinnan analytiikan näkökulmasta
Korpela, Tuija (2014)
Nuoret ja hyvä kansalaisuus 2000-luvun taitteen Venäjällä
Korpikoski-Malinen, Anna (2009)
Tästä maailmasta toisenlaiseen: Maailman sosiaalifoorumi globaalin kansalaisyhteiskunnan ilmentymänä
Kähkönen, Merja (2014)
Eläkeläisjärjestöjen toiminta sosiaalisen pääoman näkökulmasta
Lauronen, Juha-Pekka (2011)
Poliittisten opiskelijajärjestöjen diskurssit yliopistolakiuudistuksesta 2009
Leinonen, Anne (2012)
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat palveluiden kokemustutkijoina
Lekander, Heini (2014)
Ajasta kamppailijat : Osittainen hoitovapaa alle kouluikäisten lasten perheissä
Leukumaa, Riikka (2010)
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n lausunnot ja kannanotot
Lindholm, Lari (2013)
"They hate what we love": English Defence League-liikkeen identiteettipolitiikka
Liuskari, Samuli (2013)
Globaalien kansalaisjärjestöjen muuttuvat toimintatilat - sisällönanalyyttinen tapaustutkimus Amnesty Internationalin ja Attacin toimintatiloista suomalaisten jäsenlehtien näkökulmasta
Markuksela, Elina (2012)
Maailmankauppaliikkeen poliittiset tavoitteet: Oikeudenmukaisuutta kulutusta politisoimalla
Marttunen, Markus (2015)
Yhteiskunnallinen yritys, erehdys ja arviointi : Tapaus Mäntänvuoren Terveys Oy
Mononen, Mari (2012)
Ahvenanmaan suomenkielisen vähemmistön kokemuksia ryhmästään ja äidinkielensä asemasta
Niemelä, Mikko (2013)
Mediaatioita: Fenomenologisen marxismin mahdollisuus
Pardo, Lucas (2013)
Sosiaalinen yhteiskunnan hallitsijana : Hallinnallinen projekti Émile Durkheimin yhteiskuntateoriassa
Perälä, Saara (2011)
Tapaustutkimus keskisuomalaisesta ympäristökonfliktista
Pitkänen, Niina (2014)
Mielenterveyskuntoutuja yhteiskunnassa ja kansalaisena
Purokuru, Pontus (2014)
Kapitalismin käsite: Deleuzen ja Guattarin Marx-luenta ja autonomiset liikkeet
Sandström, Tony (2011)
Legitimiteetin ja sosiaalisten verkostojen yhteys kuntakaavoituksessa
Schroderus-Nevalainen, Andrina (2014)
Charles De Gaulle & The French Resistance: A Case Study on the Legitimacy and Contention of a Resistance and its Leader
Seppälä, Matleena (2013)
Maahanmuuttajakattojärjestöt yhteiskunnallisina vaikuttajina: Järjestöjen kokemukset vaikutusmahdollisuuksistaan
Seppänen, Katri (2010)
Suomessa asuvien ja yhteiskunnallisesti aktiivisten somalinaisten kamppailu identiteeteistään
Soini, Tytti (2011)
Kilpaurheilevan lapsen vanhemmuus
Sternberg, Brita Synnöve (2011)
Mahdollistava yhteisöllisyys: Sukellus setlementtityöhön
Suopellonmäki, Riikka (2014)
Vapaaehtoistoiminta diskursseissa : Vapaaehtoisten kokemuksia Parasta Lapsille ry:n monikulttuurisista perheleireistä
Suvanto, Satu (2013)
Paikalliset tulkinnat ja osallistuminen Päijänteen biosfäärialueen suunnitteluvaiheessa
Särkelä, Mona (2009)
Päihteidenkäyttäjien, toimeentulotuen saajien, vankien ja asunnottomien osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus
Tykkyläinen, Saila (2009)
The role of civil society organisations in the democratisation of the European Union
Valkama, Heidi (2014)
Neulojat neulekerhoissa: osallistumisen funktiot ja sosiaalinen pääoma
Viander, Riikka (2010)
Kamppailu luontaishoidoista
Viljanen, Tero (2010)
Jukolan viesti kansalaisten liikuttajana
Zitting, Joakim (2015)
Säästökeino vai demokratia-areena? - Kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten rooli julkisissa palveluissa OECD:n näkemänä
  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535