Sijainti: Pääsivu Kans-tietokannat Graduaihepankin käyttöohjeet

Graduaihepankin käyttöohjeet

Graduaihepankissa on kolme päätoimintoa:

- Selaa aiheita
- Lisää aihe
- Hae aiheita

Selaa aiheita

Tietokanta näyttää oletuksena kaikki aiheet. Niitä voi selata kahdella tavalla.

Listan yläosassa on viisi linkkiä, joita klikkaamalla voit järjestää aiheet Aihepiirin, Asiasanojen, Koulutusalojen, Aiheen statuksen ja Voimassaoloajan mukaan joko aakkos- tai aikajärjestykseen.

Kun klikkaat yksittäisen aiheen Aihepiiri-kuvausta, niin näet yksityiskohtaiset tiedot. Asiasanat- ja Koulutusalan linkeillä saat haettua aiheita halutun asiasanan tai koulutusalan mukaan.

Huomaa, että aiheiden tarjoajat eivät välttämättä käytä samoja asiasanoja, vaikka aiheet olisivatkin samantyyppisiä. Voit myös käyttää tietokannan varsinaista hakua.

Yksittäisen aiheentarjoajan, kuten Jyväskylän kaupunki, kaikki aiheet löydät helposti klikkaamalla tarjoajan nimeä Asiasana-rivillä.

Lisää aihe

Lisättäessä uutta aihetta, pakolliset kentät on merkitty punaisella. Tarkat tiedot ja kuvaukset helpottavat tekijän löytymistä.

Jos olet lisäämässä useita aiheita, niin voit tallentaa tilapäisesti jo kertaalleen syötetyt tiedot uuden aiheen pohjaksi. Kun olet syöttänyt yhden aiheen, niin tietokanta tarjoaa linkkiä seuraavan aiheen luomiseksi esitäytetyillä kentillä.

Asiasanojen osalta voit käyttää vapaavalintaisia sanoja tai ottaa mallia aiemmin lisätyistä aiheista.

  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535