Sijainti: Pääsivu Kans-tietokannat Graduaihepankki

Graduaihepankki

Graduaihepankki on Jyväskylän yliopiston kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelman ylläpitämä palvelu, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijaa löytämään itselleen mielekäs opinnäytetyön aihe ja/tai tutkimusaineisto. Graduaihepankin kautta myös työelämän eri toimijat löytävät tutkimista tai kehittämistä vaativalle asialle ja ilmiölle oikean tekijän ja asiantuntijan.

Toimintaperiaatteet

Opinnäytetyön aiheista päättää maisteriohjelman henkilökunta yhdessä opiskelijan kanssa. Aiheita voivat ehdottaa graduaihepankin kautta myös yritykset, yhdistykset, yhteisöt, kunnat ja muut toimijat.

Tutkimusaiheen tai – aineiston ilmoittaminen gradupankkiin on maksutonta. Tietojen oikeellisuudesta vastaa tietojen ilmoittaja.Tutkimusaihe tai – aineisto ilmoitetaan täyttämällä elektroninen lomake soveltuvin osin. Esimerkiksi tutkimuksen aihe/otsikko täydentyy yleensä vasta tutkimuksen tekemisen vaiheessa.

Gradupankkiin ilmoitettu aihe on voimassa vuoden, jonka jälkeen sen ajankohtaisuus tarkistetaan.

Kun opinnäytetyön tekijä löytää graduaihepankista aiheen tai aineiston tutkimukselleen, on hänen pikimmiten ilmoitettava siitä maisteriohjelman henkilökunnalle tietojen päivittämiseksi.

Maisteriohjelman henkilökunta tai opinnäytetyön tekijä ottaa yhteyttä tutkimusaiheen tai – aineiston ilmoittajaan tutkimuksen aloittamiseksi.

Opinnäytetyötä/tutkimusta ohjataan tieteellisiä käytäntöjä noudattaen kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmasta käsin. Tämä tarkoittaa, että tutkimukselle nimetään kaksi vastuullista ohjaajaa: toinen maisteriohjelmasta ja toinen opiskelijan omasta pääaineesta.

Tutkimuksen etenemisestä raportoidaan pro gradun tekoon liittyvissä seminaareissa osana maisteriohjelman opetusta. Tutkimusaiheen tai – aineiston ilmoittajalla on mahdollisuus seurata tutkimuksen etenemistä erikseen sovittavalla tavalla (esim. selkeissä tilaustutkimustapaukissa, joissa aiheen/aineiston ilmoittaja maksaa opiskelijalle palkkaa tutkimuksen suorittamiseksi tai palkkion lopputuloksesta kuten tutkimusraportista, on mahdollista perustaa nk. ohjausryhmä).

Tutkimusaiheen tai – aineiston ilmoittajan ja opiskelijan kannattaa tutustua maisteriohjelman pro gradu-ohjeeseen.

Pro gradutyö on opinnäyte, jossa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suosittelemaa tutkimuseettistä ohjeistusta. Valmistuvat opinnäytetyöt ja tutkimukset ovat julkisia ja ne ovat valmistuttuaan saatavilla Jyväskylän yliopiston kirjaston tutkielmapankista.


  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535