Sijainti: Pääsivu Sanasto Ohjeistusta sanaselityksen laatimiseksi

Ohjeistusta sanaselityksen laatimiseksi

 

Ohjeistusta sanaselityksen laatimiseksi

 

Tavoitteena on kansalaisyhteiskunnan keskeisiä ilmiöitä, käsitteitä ja klassikkotutkijoita koskevan tieteellispohjaisen sanaston luominen kans-portaalin yhteyteen. Sanasto palvelee opiskelijoita, tutkijoita, kansalaisyhteiskunnan toimijoita, hallinnon edustajia, median edustajia jne. Sanastoprojekti on jatkuvasti täydentyvä hanke.

Hakusanat ovat - hakusanasta riippuen - noin 2 – 4 (max) liuskan mittaisia (1.5 –rivivälillä kirjoitettuna) selostuksia kansalaisyhteiskunnan- ja toiminnan ilmiöistä, käsitteistä tai klassikoista. Tarkastelutapa määräytyy hakusanasta, mutta ohjeellisesti seuraavia periaatteita tulisi noudattaa:

Käsite
käsitteen alkuperä, kehitys ja nykysisältö; käsitteen nykyinen tieteellinen käyttöyhteys. Kirjallisuutta: 4-6 keskeistä tieteellistä lähdettä lisätiedon hankkimista varten. Laajan lähteistön esittely ei ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista.

Ilmiö
esiteltävän ilmiön sisältö; mikä on tutkimuksen näkökulma ilmiöön, miten tutkimus erittelee ilmiötä; missä yhteydessä ilmiötä tarkastellaan; viittaus ilmiön keskeisiin tutkijoihin ja viittaus keskeiseen kirjallisuuteen kuten edellä

Klassikko
miksi henkilö on klassikko kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen ko. alueella, miten hän on määritellyt kyseisen ilmiön (tai hänen näkökulmansa ilmiöön) ja sen omaperäisyys. Klassikon merkitys ilmiön nykytutkimuksen kannalta. Kirjallisuusviitteet, kuten edellä.

Lähteisiin voi viitata tekstissä, mutta se ei ole välttämätöntä. Hakusanan laatimisessa julkaisuksi noudatetaan normaalia referee-käytäntöä. Kirjoittaja viimeistelee saamiensa ohjeiden perusteella käsikirjoituksen. Hakusanaselitykset julkaistaan kirjoittajan nimellä. Ne ovat siis julkaisuja tekijälleen.

  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535