Sijainti: Pääsivu Tutkimus Tutkimusta ja opetusta Yliopistoja ja laitoksia

Yliopistoja ja laitoksia

Sivu listaa suomalaisia yliopistoja, tiedekuntia, laitoksia, yksikköjä, koulutusohjelmia ja tutkijakouluja, joissa opetetaan ja tutkitaan kansalaisyhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Toimijat ovat aakkosjärjestyksessä.
Yliopistollista opetusta ja tutkimusta Suomessa


Helsingin yliopisto

Filosofian laitos
Historian laitos
Kehitysmaatutkimuksen laitos
Oikeustieteellinen tiedekunta
Ruralia -instituutti
Sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö
Sosiaalipsykologian laitos
Sosiologia
Kirkkososiologia
Yleisen valtio-opin laitos

Joensuun yliopisto

Alue- ja kuntatutkimusyksikkö Spatia
Karjalan tutkimuslaitos
Kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta
Yhteiskuntapolitiikka
Valtio-oppi
Vapaa-ajan ja virkistyspalveluiden maisteriohjelma
Täydennyskoulutuskeskus / alue- ja yhteisökehittämisen maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto

Development and International Cooperation – maisteriohjelma
Filosofia
Historian ja etnologian laitos
Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma
Kulttuurinen kestävyys maaseudulla (KULKEMA)
Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma
Political Thought and Conceptual Change – huippututkimusyksikkö
Liikuntasosiologia
Naistutkimus
Sosiologia
Sosiaalityö
Taloustieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden laitos
Valtio-oppi
Yhteiskuntapolitiikka

Kuopion yliopisto

Nuorisokasvatuksen maisteriohjelma
Sosiaalitieteet
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (CUPORE)

Lapin yliopisto

Hallintotiede
Kasvatustieteiden tiedekunta
Oikeustieteiden tiedekunta
Sosiaalityö
Sosiologia
Taiteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Rural Studies – monitieteiset maaseutuopinnot -maisteriohjelma

Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot – tutkimusohjelma (Suomen Akatemia) hankkeet

Sosiaalitieteiden valtakunnallinen tutkijakoulu
(SOVAKO) / kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen tutkijakoulu

Tampereen yliopisto

Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SENTE
Historiatieteen laitos
Hyvinvointialan maisteriohjelma
Johtamis- ja hallintotieteiden laitos
Kasvatustieteiden laitos
Kulttuurintutkimuksen keskus
Naistutkimuksen laitos
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus
Politiikan tutkimuksen laitos
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
Tiedotusopin laitos

Turun Kauppakorkeakoulu

Turun yliopisto

Filosofian laitos
Historian laitos
http://vanha.hum.utu.fi/taiteidentutkimus/ Oikeustieteellinen tiedekunta
Sosiaalipolitiikan laitos
Sosiologian laitos

Vaasan yliopisto

Hallintotieteiden tiedekunta

Åbo Akademi

Ekonomiska och statsvetenskapliga fakulteten
Institutet för finlandsvensk samhällsforskning
Samhälls –och värdvetenskapliga fakulteten

  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535