Sijainti: Pääsivu Kans-tietokannat Kans-Bibliografia

Kans-Bibliografia

Kansalaisyhteiskunnan aihealueen suomalaisten julkaisujen bibliografia. Tästä tietokannasta voi tehdä hakuja bibliografian hakusivulla.
Kansalaisyhteiskunnan aihealueen suomalaisten julkaisujen bibliografia. Tästä tietokannasta voi tehdä hakuja bibliografian hakusivulla.

This folder holds the following references to publications, sorted by year and author.

There are 1241 references in this bibliography folder.

Halmetoja, A (2010).
Oulun sotaveteraanit ry 1960-2010
Oulun sotaveteraanit, Oulu.

Häyhtiö, T (2010).
Demokratiaa vai toimintaa? Näkökulmia kansalaislähtöisen verkkopolitiikan teoriaan ja käytäntöön
PhD thesis, Tampereen yliopisto, Tampere.

Ignatius, T (2010).
Aatteen kuohuissa. 105 vuotta sosialidemokratiaa Pankakoskella
Pankakosken sos.dem. yhdistys, Pankakoski.

Jämbäck, E (2010).
Suomalainen Konkordia-liitto 1920-2010. 90 vuotta naisten opintojen tukena
Suomalainen Konkordia-liitto, Helsinki.

Keskisarja, T (2010).
Vääpeli T:n tapaus ja muita kertomuksia suomalaisesta terrorista
Atena, Jyväskylä.

Kestilä, J (2010).
Herraseurasta naisvaltaiseen tositoimeen - Epilä-Lielahden teollisuusvirkailijain toiminta. Tampereen toimihenkilöiden nykypäivään - Lähes 100 vuotta ay-toimintaa
Tampereen toimihenkilöt TU, Tampere.

Korpiola, M (2010).
Ystäviä, politiikkaa ja oikeustieteen opintoja. Pykälä ry 1935-2010
Edita, Helsinki.

Koskinen, S (2010).
Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina. Ympäristökasvatuksen näkökulma osallistumiseen
PhD thesis, Helsingin yliopisto, biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, ympäristötieteet, Helsinki.

Lähteenmäki, M and Suoranta, A (2010).
Pitkänsillan tuolla puolen... Puheenvuoroja työväenliikkeen historiasta, tilasta ja tulevaisuudesta
Työväen arkisto, Helsinki. Työväen arkiston julkaisu, 5.

Martikainen, E (2010).
Aseveli Yrjö Silo ja asevelihenki Tampereella
Tampere University Press, Tampere.

Mäkinen, R (2010).
Kukin kunnollaan, jokainen uskollaan. Naisvoimaa Jyväskylän työväentalolla vuosina 1906-2006
Jyväskylän työväenyhdistys, Jyväskylä.

Nieminen, A (2010).
Uunosta välkyksi. Oulun yliopiston ylioppilaskunta vuosina 1959-2009
Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Oulu.

Nieminen, K (2010).
Kyläparlamentit osallistumisen ja suoran vaikuttamisen kanavina
Oulun yliopisto, Kajaanin kehittämiskeskus, Aluekehitys, Kajaani. REDEC Kajaani, Working papers 73.

Oikeusministeriö (2010).
Demokratiapolitiikan suuntaviivat
Oikeusministeriö, Helsinki. Mietintöjä ja lausuntoja, 14.

Oittinen, V (2010).
Mitä taistolaiset oikeasti ajattelivat?
Agon, 9(25):18–22.

Opetusministeriö (2010).
Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia
Opetusministeriö, Helsinki. Opetusministeriön julkaisuja, 2010:16.

Paavilainen, S (2010).
Työtytöt. Tytöt isänmaan palveluksessa 1941-1945
Minerva, Helsinki.

Pietilä, V, Kylmälä, TP, Pietilä, K, Renvall, M, Reunanen, E, Ridell, S, Sirkkunen, E, and Suikkanen, R (2010).
Julkisot, yleisöt ja media. Suomennoksia ja kirjoituksia julkisista vuorovaikutus- ja toimintamuodoista
Tampere University Press, Tampere.

Piirainen, K, Kuvaja-Köllner, V, Hokkanen, J, Mannelin, K, and Kettunen, A (2010).
Järjestöjen vaikutukset. Arvioinnin kehittämistä kolmessa kuopiolaisessa järjestössä
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. B, Raportteja, 42.

Raitio, R (2010).
Veteraaniemme työ. Kangasalan ja Sahalahden sotaveteraani rintamaveteraani ja sotainvalidiyhdistysten vaiheita
Kangasalan sotaveteraanit, Kangasala.

Rantala, J (2010).
Suomalaisen opettajan poliittinen orientaatio
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki.

Rapeli, L (2010).
Tietääkö kansa? Kansalaisten politiikkatietämys teoreettisessa ja empiirisessä tarkastelussa
PhD thesis, Turun yliopisto, Turku.

Ruostetsaari, I (2010).
Energiavalta. Eliitti ja kansalaiset muuttuvilla energiamarkkinoilla
Tampere University Press, Tampere.

Saarinen, A (2010).
Perintönä sukupolvien virrat. Virtain seura ry 60 vuottta, 1950-2010
Virtain seura, Virrat.

Saressalo, L (2010).
Pois Suomesta. Suomesta paenneita, karkotettuja, väkisin vietyjä, laittomasti lähteneitä
Traff, Tampere.

Tehdyt toimenpiteet
  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535