Sijainti: Pääsivu Sanasto

Kansalaisyhteiskunnan ja -toiminnan sanasto

Käsitteillä on lähes aina monipolvinen historiansa ja poikkeuksetta käytännön yhteyksissään merkityksiä saava arkikäyttönsä. Puhekielessä käsitteiden käyttö muotoutuu lukuisten vaikutteiden vuoksi usein epämääräiseksi ja ristiriitaiseksikin.

Tuota häilyvyyttä ja epämääräisyyttä voidaan vähentää tarkastelemalla käsitettä tieteen näkökulmasta. Käsitteet tulevat paremmin ymmärrettäväksi, kun tunnetaan niiden oppihistoria ja yhteiskunnallinen kytkentä.

Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali julkaisee ensimmäisen kokoelman kansalaisyhteiskunnan tieteellistä sanastoa. Kokoelma julkistaa Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelman hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa opiskelijoiden, tutkijoiden, kansalaisaktivistien, alueen hallinnon, median ja muiden tarvitsijoiden käyttöön tieteellisen hakusanakokoelman kansalaisyhteiskunnan ja –toiminnan käsitteistä, ilmiöistä ja klassikkotutkijoista.

Hakusanateksti selvittää käsitteen / ilmiön / sisältöä, historiallista taustaa, nykymerkitystä ja –konteksteja. Hakusanat ovat tiiviitä yleisesityksiä, joiden loppuun on lisäksi koottu suppea keskeinen lähteistö. Lähteiden avulla lukija voi perehtyä käsitteen tieteelliseen sisältöön perusteellisesti.

Hakusanatekstien tuottamiseen ovat osallistuneet maisteriohjelman opiskelijat, tutkimusalueen jatko-opiskelijat ja tutkijat. He ovat tuottaneet hakusanoja omilta asiantuntijuusalueiltaan. Kokoelmaa täydennetään sitä mukaa kuin asiantuntijat laativat hakusanatekstejä. Hankkeeseen voivat osallistua halukkaat kansalaisyhteiskunnan ja –toiminnan ilmiöihin perehtyneet henkilöt (ks. ohjeet hakusanan laatimiseksi -tähän linkki).

Ehdotuksia hakusanoista ja niiden laadinnasta voi tehdä professori Esa Konttiselle (ekonttin ät yfi.jyu.fi).

 

Sanahakemisto

  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535