Sijainti: Pääsivu Viitetietohaku

Bibliography

References to publications, sorted by year and author.

Hanifi, R (2009).
Kulttuuri- ja yhdistystoimintaan osallistuminen ja luottamus
In: Työn hiipuvat rajat, ed. by Koistinen, Pertti, pp. 42–56, Tilastokeskus.

Harinen, P, Honkasalo, V, Souto, A, and Suurpää, L (2009).
Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen
Nuorisotutkimusseura, Helsinki. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 91.

Hartikainen, A (2009).
Vapaaehtoiset vuodeosastolla. Etnografinen tutkimus vanhusten ja vapaaehtoisten kohtaamisesta
PhD thesis, Helsingin yliopisto, Helsinki.

Havimo, M, Jalonen, R, Pienimäki, A, and Kaura, E (2009).
Korpien hurjassa humussa. Metsäylioppilaat 1909-2009
Metsäylioppilaat, Helsinki.

Hinkkanen, J (2009).
Artikla ry 30-vuotta
Artikla, Rovaniemi.

Hirsjärvi, I (2009).
Faniuden siirtymiä. Suomalaisen science fiction -fandomin verkostot
Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja, 98.

Hokkanen, L (2009).
Vaikuttavaa! Nuoret kansalaisvaikuttamisen kentillä
Mikkelin ammattikorkeakoulu, Mikkeli. Mikkelin ammattikorkeakoulu, Tutkimuksia ja raportteja. A, 45.

Holopainen, A, Lind, K, and Niemelä, J (2009).
Ammattikorkeakoulut kansalaistoiminnassa
Oikeusministeriö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Julkaisu / Oikeusministeriö, 2008:7, Humanistinen ammattikorkeakoulu. Sarja C, Oppimateriaaleja, 16/2008, Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. C, Katsauksia ja aineistoja, 15.

Häkli, J and Minca, C (2009).
Social capital and urban networks of trust
Ashgate Pub., Aldershot.

Hänninen, R (2009).
Luhangan suojeluskunta ja Lotta Svärd
Luhangan perinneyhdistys, Kylmälä.

Jaakkola, R, Kainulainen, S, and Rahkonen, K (2009).
Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalipoliittinen yhdistys 1908-2008
Edita, Helsinki.

Jauhiainen, T (2009).
Ympäristömelun haittojen yhteiskunnallinen merkitys
Ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristö, 6/2009.

Juntunen, P (2009).
Jokainen kaikkien puolesta. Keski-Suomen henkisen maanpuolustuksen liitto 1966-2006
Keski-Suomen henkisen maanpuolustuksen liitto, Jyväskylä.

Juola, S and Väisänen, R (2009).
Diakoniatyö yhteiskunnan muutoksessa. Diakoniaviranhaltijoiden erityiskoulutuksen kehittämishankkeet ajan tulkkeina
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. D, Työpapereita, 51.

Jääskeläinen, L, Knuuti, L, and Mynttinen, E (2009).
Yhdyskuntasuunnittelun seura 50 vuotta
Yhdyskuntasuunnittelun seura, Helsinki.

Kajanoja, J (2009).
Sosiaalinen pääoma. Yhteisöllisyyden paluuta vai henkistä väkivaltaa
Yhteiskuntapolitiikka, 74(1):72–79.

Kanervo, P (2009).
Pro docentes. Turun yliopistojen dosenttiyhdistys 1949-2009
Turun yliopistojen dosenttiyhdistys ry, Turku.

Kankainen, T, Pessala, H, Siisiäinen, M, Stranius, L, Wass, H, and Wilhelmsson, N (2009).
Suomalaiset osallistujina. Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen
Oikeusministeriö, Helsinki. Oikeusministeriön julkaisuja, 5.

Karkinen, K (2009).
Sitkeä sissi - Turkistarhaaja yhteiskunnan muutoksessa
PhD thesis, Joensuun yliopisto, Joensuu.

Karlsson, R (2009).
Skyddskårsverksamheten i Pargas
Pargas hembygdsförening, Pargas.

Karttunen, S (2009).
Asuntotuotannosta huoltotoimintaan. Joensuun sotaveteraaniyhdistyksen toiminnan vuodet 1959-2009
Joensuun sotaveteraanit, Joensuu.

Keskinen, S, Rastas, A, and Tuori, S (2009).
En ole rasisti, mutta... Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä
Vastapaino, Tampere. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, 95.

Kiander, J, Sauramo, P, and Tanninen, H (2009).
Suomalainen tulopolitiikka poliittisena vaihdantana. Sosiaalisen pääoman ja sosiaalisen palkan kehittyminen
Yhteiskuntapolitiikka, 74(3):256–267.

Kiviniemi, M and Saarelainen, T (2009).
Paikallisten kumppanuuksien monet kasvot. Viitekehyksen kehittäminen kansalaistoiminnan ja julkisen sektorin verkostoitumisen tutkimusta varten
Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 37(1):38–53.

Koistinen, P (2009).
Työn hiipuvat rajat. Tutkielmia palkkatyön, hoivan ja vapaaehtoistyön muuttuvista suhteista
Tilastokeskus, Helsinki. Tutkimuksia / Tilastokeskus, 251.

Ohjeet haun käyttämiseksi

Kansalaisyhteiskunnan bibliografia

Tämä on hakupalvelu viitetietojen hakemiseksi Kans-bibliografiasta eli kansalaisyhteiskunnan aihepiiriin liittyvän tutkimuskirjallisuuden tietokannasta. Voit hakea teoksia oheisella hakulomakkeella.

 
  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535