Sijainti: Pääsivu Viitetietohaku

Bibliography

References to publications, sorted by year and author.

Halmetoja, A (2010).
Oulun sotaveteraanit ry 1960-2010
Oulun sotaveteraanit, Oulu.

Häyhtiö, T (2010).
Demokratiaa vai toimintaa? Näkökulmia kansalaislähtöisen verkkopolitiikan teoriaan ja käytäntöön
PhD thesis, Tampereen yliopisto, Tampere.

Ignatius, T (2010).
Aatteen kuohuissa. 105 vuotta sosialidemokratiaa Pankakoskella
Pankakosken sos.dem. yhdistys, Pankakoski.

Jämbäck, E (2010).
Suomalainen Konkordia-liitto 1920-2010. 90 vuotta naisten opintojen tukena
Suomalainen Konkordia-liitto, Helsinki.

Keskisarja, T (2010).
Vääpeli T:n tapaus ja muita kertomuksia suomalaisesta terrorista
Atena, Jyväskylä.

Kestilä, J (2010).
Herraseurasta naisvaltaiseen tositoimeen - Epilä-Lielahden teollisuusvirkailijain toiminta. Tampereen toimihenkilöiden nykypäivään - Lähes 100 vuotta ay-toimintaa
Tampereen toimihenkilöt TU, Tampere.

Korpiola, M (2010).
Ystäviä, politiikkaa ja oikeustieteen opintoja. Pykälä ry 1935-2010
Edita, Helsinki.

Koskinen, S (2010).
Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina. Ympäristökasvatuksen näkökulma osallistumiseen
PhD thesis, Helsingin yliopisto, biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, ympäristötieteet, Helsinki.

Lähteenmäki, M and Suoranta, A (2010).
Pitkänsillan tuolla puolen... Puheenvuoroja työväenliikkeen historiasta, tilasta ja tulevaisuudesta
Työväen arkisto, Helsinki. Työväen arkiston julkaisu, 5.

Martikainen, E (2010).
Aseveli Yrjö Silo ja asevelihenki Tampereella
Tampere University Press, Tampere.

Mäkinen, R (2010).
Kukin kunnollaan, jokainen uskollaan. Naisvoimaa Jyväskylän työväentalolla vuosina 1906-2006
Jyväskylän työväenyhdistys, Jyväskylä.

Nieminen, A (2010).
Uunosta välkyksi. Oulun yliopiston ylioppilaskunta vuosina 1959-2009
Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Oulu.

Nieminen, K (2010).
Kyläparlamentit osallistumisen ja suoran vaikuttamisen kanavina
Oulun yliopisto, Kajaanin kehittämiskeskus, Aluekehitys, Kajaani. REDEC Kajaani, Working papers 73.

Oikeusministeriö (2010).
Demokratiapolitiikan suuntaviivat
Oikeusministeriö, Helsinki. Mietintöjä ja lausuntoja, 14.

Oittinen, V (2010).
Mitä taistolaiset oikeasti ajattelivat?
Agon, 9(25):18–22.

Opetusministeriö (2010).
Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia
Opetusministeriö, Helsinki. Opetusministeriön julkaisuja, 2010:16.

Paavilainen, S (2010).
Työtytöt. Tytöt isänmaan palveluksessa 1941-1945
Minerva, Helsinki.

Pietilä, V, Kylmälä, TP, Pietilä, K, Renvall, M, Reunanen, E, Ridell, S, Sirkkunen, E, and Suikkanen, R (2010).
Julkisot, yleisöt ja media. Suomennoksia ja kirjoituksia julkisista vuorovaikutus- ja toimintamuodoista
Tampere University Press, Tampere.

Piirainen, K, Kuvaja-Köllner, V, Hokkanen, J, Mannelin, K, and Kettunen, A (2010).
Järjestöjen vaikutukset. Arvioinnin kehittämistä kolmessa kuopiolaisessa järjestössä
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. B, Raportteja, 42.

Raitio, R (2010).
Veteraaniemme työ. Kangasalan ja Sahalahden sotaveteraani rintamaveteraani ja sotainvalidiyhdistysten vaiheita
Kangasalan sotaveteraanit, Kangasala.

Rantala, J (2010).
Suomalaisen opettajan poliittinen orientaatio
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki.

Rapeli, L (2010).
Tietääkö kansa? Kansalaisten politiikkatietämys teoreettisessa ja empiirisessä tarkastelussa
PhD thesis, Turun yliopisto, Turku.

Ruostetsaari, I (2010).
Energiavalta. Eliitti ja kansalaiset muuttuvilla energiamarkkinoilla
Tampere University Press, Tampere.

Saarinen, A (2010).
Perintönä sukupolvien virrat. Virtain seura ry 60 vuottta, 1950-2010
Virtain seura, Virrat.

Saressalo, L (2010).
Pois Suomesta. Suomesta paenneita, karkotettuja, väkisin vietyjä, laittomasti lähteneitä
Traff, Tampere.

Ohjeet haun käyttämiseksi

Kansalaisyhteiskunnan bibliografia

Tämä on hakupalvelu viitetietojen hakemiseksi Kans-bibliografiasta eli kansalaisyhteiskunnan aihepiiriin liittyvän tutkimuskirjallisuuden tietokannasta. Voit hakea teoksia oheisella hakulomakkeella.

 
  • Jyväskylän yliopisto - Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - PL 35 (MaB) - 40014 Jyväskylän yliopisto - Puh. (014) 260 1211 (vaihde) - Fax. (014) 260 2535